NM for veteranlag 2019

NM for veteranlag 2019 arrangeres helgen 9.-10. mars 2019.
Spillested: Quality Hotel Expo, Lysaker.
Starttidspunkt lørdag kl. 10.30.
Premieutdeling kl. 15.45 søndag.
Lagene tillates å ha spillere fra forskjellige kretser.Påmelding innen 3. mars 2019.Deltagerne må være medlem av NBF i 2019 hvis de er norske statsborgere eller bosatt i Norge.

Festmiddag:
På lørdags kveld arrangeres det felles festmiddag i hotellets utmerkede restaurant for deltakere på NM damelag og NM veteranlag. Man må melde seg på til middagen innen 2. mars for å få være med. Etter dette regnes påmeldingen som bindende.

Velkomstturnering:

Fredag kveld kl 20:30 arrangeres det en velkomstturnering over 15 spill - åpen for alle.

Arrangement:
Turneringen arrangeres som monrad lagturnering. Ti runder á ti spill.

Økonomi:
Startkontingent: kr 3.000 pr. lag.
Dagpakke: kr 225 pr. spiller pr. dag.

Reiser:
Det opprettes en egen reisestøttekasse på all startkontingent etter at arrangementskostnader er trukket fra. Prinsippene for generell tildeling av reisestøtte i NBFs turneringer gjelder (minimum reiseavstand for reisedekning osv.). For alle reiser trekkes det først fra den vanlige egenandelen på kr 400 per reise (kr 500 ved bil). Reisefordelingskassen utgjøres av startkontingenter fratrukket arrangementskostnader. Hvis totale reisekostnader (fratrukket den vanlige egenandelen) er lavere enn reisekassen, blir det ingen ytterligere egenandel. Hvis totale reisekostnader (fratrukket den vanlige egenandelen) er høyere enn reisekassen, beregnes det ytterligere egenandel på reisene. Den vil være en lik andel av de overskytende reisekostnadene, slik at størrelsen på egenandelen øker med reisekostnadeene.

Eksempel:
Reisefordelingskassen er kr 80.000. Totale reisekostnader etter fratrekk av vanlig egenandel er kr 120.000. Det vil si at reisestøtten blir 2/3 av disse reiseutgiftene. Eller at egenandelen blir 33,3 % av reisekostnadene utover kr 400 (500). Hvis en spiller i dette eksempelet har reiseutgifter på kr 1.600, trekkes altså først kr 400 i vanlig egenandel. Av de overskytende kr 1.200, trekkes 1/3 (kr 400 i egenandel), og det utbetales kr 800 i reisestøtte. En spiller med kr 4.600 i reiseutgifter får tilsvarende utbetalt kr 2.800 i reisestøtte etter fratrekk av kr 400 + kr 1.400 (1/3 av kr 4.200).

Faktura for startkontingenten og dagpakker for fire spillere sendes lagkaptein.

Hotellpriser:  

  • Enkeltrom med frokost: kr 795,- pr. døgn
  • Dobbeltrom med frokost: kr 495,- pr. person pr. døgn
  • Trippelrom med frokost: kr 395,- pr. person pr. døgn
  • Dagpakker (for alle): kr 225,- pr. person p.r dag

Dagpakker inkluderer: 

  • Lokalleie (ingen ekstra lokalleie trekkes fra reisefordelingskassen)
  • Kaffe/te og isvann hele dagen
  • En bagett e.l. pr. person 
  • Gratis internett

Merk at dagpakker er obligatorisk for alle på faktura sammen med startavgift til lagkapteinen. Årsaken til dette er at hotellet skal ha betalt for å leie ut sine lokaler, og vi får "langt mer" for pengene ved å gjøre dette via dagpakker. 

Bestilling av hotell gjøres direkte til hotellet på e-post til booking.expo@choice.no - bookingkode: GR009439